เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2567 (รอบ6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2567 ]9
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2566 (รอบ6 เดือนหลัง) [ 5 ต.ค. 2566 ]7
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2566 (รอบ6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2566 ]8
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2565 (รอบ6 เดือนหลัง) [ 6 ต.ค. 2565 ]5
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2565 (รอบ6 เดือนแรก) [ 4 ต.ค. 2565 ]6