เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566(รายปี) [ 12 ต.ค. 2566 ]5
2 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 (รายปี) [ 12 ต.ค. 2566 ]4
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566(ราย6เดือน) [ 4 ต.ค. 2566 ]5
4 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 (ราย6เดือน) [ 4 ต.ค. 2566 ]3
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]3
6 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
7 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]3
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]3
9 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]3
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]3
11 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]3
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]3
13 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]5
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]4
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]3
16 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]3
17 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
18 สถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ( Walk – In ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566(ราย6เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]5
 
หน้า 1|2