วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อป้ายไฟจราจร (ป้ายไฟสามเหลี่ยม) พร้อมสายไฟ จำนวน ๔ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อยาง PRESA ขนาด ๒๖๕/๗๐/๑๖ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเคลื่อนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็ค ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
เช่าโต๊ะรับแขก,ค่าเช่าไม้พาเลต,ค่าเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่,ค่าเช่าเวที,ค่าเช่าโต๊ะหมู่บูชา,ค่าเช่าหญ้าเทียม/พรม,ค่าเช่าพรมปูพื้น (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างค่าเช่าเต็นท์,เช่าโต๊ะ,เช่าเก้าอี้พลาสติก,เช่าแคร่,ค่าป้ายไวนิลโครงการ,ค่าจ้างผูกผ้าขาวเหลือง,ค่าจ้างจัดดอกไม้สดประดับที่ต่างๆ,ค่าทำพานธูปเทียนแพดอกไม้สด (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง