วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อก้านยางปัดน้ำฝน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
เช่าชุดเตียงพระ จำนวน ๕ รูป ครบชุด จำนวน ๑ ชุด,เช่าเครื่องเสียงครบชุด จำนวน ๑ ชุด,เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๕ จุด,เช่าโต๊ะ จำนวน ๒๕ ตัว,เช่าเก้าอี้ จำนวน ๕๐๐ ตัว(โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ แผ่น (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง