วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างติดตั้งโช๊คบานประตูกระจก-อลูมิเนียม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้พลาสติก,เช่าเครื่องเสียง (พิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยและมอบส่งของให้ผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ป้าย,ป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย (พิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยและมอบส่งของให้ผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดกระเบื้องมุงหลังคาชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอจำนวน 1 ชุด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ 401-55-0458 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง