วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ นศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
เช่ายานพาหนะ(รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑ คัน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
เช่ายานพาหนะ(รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑ คัน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธิลีน ทรงกลมสีน้ำเงิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร ฝาปิดเรียบ พร้อมสกรีนข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด จำนวน ๑๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อฟางข้าวอัดก้อน จำนวน ๗๐๐ ก้อน (โครงการอัดฟางข้าวช่วยเหลือเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเรียน การสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง