วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้า รร.เฉลิมพระเกียติฯ-ชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 1.2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 12561 และปิดเทอม
11  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 1.2561 และปิดเทอม
11  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561