วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมหอถังประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านนางรวีวรรณ ชูดำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง