เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
 


นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวสังหยด


นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวสังหยด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลดอนตรอ นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมศูน
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-29
2018-11-26
2014-01-15
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-19