เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
 


ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
2. ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
3. ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-29
2018-11-26
2014-01-15
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-19