เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player(ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

(ร่าง)
 
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561