เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
2. ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2557