เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 4 ส.ค. 2558 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนตรอ-สะพานชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 5 มิ.ย. 2558 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 [ 5 มิ.ย. 2558 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเสริมสร้างพัฒนา หมู่ที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2558 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 4 มิ.ย. 2558 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร [ 3 มิ.ย. 2558 ]
7 ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนายจ้อย ม.1 [ 9 เม.ย. 2558 ]
8 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน จำนวน 1 หลัง [ 13 มี.ค. 2558 ]
9 ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 5ห้อง [ 10 มี.ค. 2558 ]
10 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1 [ 25 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10