เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาดชะเมาพร้อมรางระบายน้ำ ม.1 [ 25 ธ.ค. 2557 ]
2 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกองดาน หมูที่ 5 [ 9 ส.ค. 2556 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง [ 30 พ.ย. 542 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ [ 30 พ.ย. 542 ]
5 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน [ 30 พ.ย. 542 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10