วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนสายคลองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ใต้น้ำ Submersible Pump มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC จำนวน 1 ชุด , เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ใต้น้ำ Submersible Pump มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 220 V.AC จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บของ จำนวน 1 ตู้ , ตู้เคาน์เตอร์เก็บของ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับ 250 คน จำนวน 1 มื้อ , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 250 คน จำนวน 2 มื้อ (โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
จ้างจัดสถานที่พร้อมจัดซุ้มดอกไม้ จำนวน 1 งาน (โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
เช่าเต็นท์ จำนวน 4 หลัง , โต๊ะ จำนวน 30 ตัว , เก้าอี้ จำนวน 250 ตัว (โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2561
เช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที จำนวน 1 ชุด (โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง